โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดอบรมการใช้โปรแกรม Scantool3

โพสต์18 พ.ค. 2557 21:04โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

sacntool57_01

        งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จัดอบรมการใช้โปรแกรมScanTool 3 ให้กับคณะครู
เพื่อจัดทำข้อมูลที่เป้นมาตรฐานเดียวกัน  (12พฤษภาคม2557)

sacntool57_02

sacntool57_03

Comments