โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่า นครราชสีมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โพสต์11 ต.ค. 2564 22:05โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

Comments