โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์นำนักเรียน ม.1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โพสต์16 มิ.ย. 2557 03:19โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์

pimai5706_

  กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และทักษะชีวิต  แหล่งโบราณคดีบ้านธารปราสาท  และอุทยานประวัติศาสตร์พิมายและไทรงาม  ระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2557


pimai5701_


pimai5702_

pimai5703_

pimai5704_

pimai5705_

Comments