โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้

โพสต์23 ส.ค. 2558 23:36โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
comtour1


กลุ่มงานคอมพิวเตอรฺ์ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นำนักเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ม.4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อพวช. คลอง5 ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558


comtour2comtour3comtour4comtour5comtour6comtour7comtour8
Comments