Untitled‎ > ‎

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ปรองดองสมานฉันท์

โพสต์23 มิ.ย. 2557 23:21โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
 

pongdong5701_

   ด้วยคณะตัวแทนจาก มณฑลทหารบกที่ 21  พันเอกถกล  มักการุณ  ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21 และคณะ
ร่วมกับ ตำรวจ  และเจ้าหน้าที่ปกครอง  ได้ออกเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆ  ตามโครงการพบปะหน้าเสาธง 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน  และเยาวชนเกี่ยวกับแผนปรองดอง และการดำเนินงานตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช.

    ในครั้งนี้ได้มาประชาสัมพันธ์งานและขอความร่วมมือ  ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  24 มิถุนายน  2557  บริเวณหน้าเสาธง  โดยมีนายชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31  นายเอื้อ ทรวงโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์และคณะผู้บริหาร  นักเรียน  ครูและบุคลากร  ให้การต้อนรับ

pongdong5702_pongdong5703_pongdong5704_pongdong5705_pongdong5706_


Comments