โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์3 ก.ค. 2557 22:15โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
        วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 จากคณะกรรมการนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

Comments