Untitled‎ > ‎

โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์อบรมอสร.ประจำปี 2557

โพสต์11 มิ.ย. 2557 20:45โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์
 

 esr01_

งานอนามัยโรงเรียน  จัดการอบรมอาสาสมัครสาธารรสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ประจำปีการศึกษา 2557  ให้กับนักเรียนอสร.ทุกชั้น  โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนโคกสูง  ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2557


esr03_

esr04_

esr05_

Comments