โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์จัดการคัดเลือก Best Practice ด้านเรียนร่วม

โพสต์18 ส.ค. 2557 23:38โดยบุญเหลือ วิทยานุสรณ์   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2557 23:39 ]
bp57_20

การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practice) ด้านเรียนรวม
ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์  (19 สิงหาคม 2557) 

bp57_40bp57_10bp57_00
bp57_50
Comments