โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดสอบ Las ด้วยระบบ SUT ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โพสต์8 ก.พ. 2558 22:44โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2
โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดสอบ Las ด้วยระบบ SUT ออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยมีผู้อำนวยการนายพิษณุ    คุณชื่น ตรวจเยี่ยมการสอบ

Comments