โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557

โพสต์27 พ.ย. 2557 00:37โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2   [ อัปเดต 27 พ.ย. 2557 00:39 ]
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ จัดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด   คลิ๊ก

ติดตามข่าวสารของโรงเรียนได้ที่ www.bwn2.ac.th

Comments