[[ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ ]] ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

โพสต์3 ธ.ค. 2558 23:54โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

 

Comments