{{ โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ }} รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) ที่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อ.เมืองนครราชสีมา

โพสต์14 ก.พ. 2560 20:14โดยโรงเรียน บุญวัฒนา 2

    นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วย
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) ที่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อ.เมืองนครราชสีมา


โรงเรียนบุญวัฒนา 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ไม่ได้ต้องการขออะไรมากนัก เพียงแต่ต้องการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประจำห้องเรียน และค่ายพัฒนาทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งจากการหารือร่วมกันก็เห็นตรงกันว่าไม่ควรเน้นไปที่วิธีการสอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรื่อง "องค์ความรู้" สำหรับครูเป็นเรื่องสำคัญมากต่อการสอนนักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับโจทย์นี้ไปพิจารณาดำเนินการ เช่น การพัฒนาครูภาคฤดูร้อนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จะเน้นในเรื่ององค์ความรู้ให้มากขึ้น

 
Comments