โรงเรียนจักราชวิทยาจัดฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

โพสต์9 ก.ย. 2563 20:14โดยโรงเรียน จักราชวิทยา   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 20:16 ]

Comments