โรงเรียนจักราชวิทยาปิดสถานศึกษาด้วย เหตุพิเศษ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

โพสต์11 ม.ค. 2564 01:26โดยโรงเรียน จักราชวิทยา

Comments