โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-กิจกรรมรดน้ำดำหัว

โพสต์6 เม.ย. 2561 07:41โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยให้คณะครูได้รดน้ำดำหัวให้พร และขอพรแด่ผู้บริหารและคณะครูผู้อาวุธโสตามลำดับ


Comments