โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-MOU สถานศึกษาสีขาว

โพสต์12 มี.ค. 2561 07:42โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูผู้บริหารนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนหนองกราดวัฒนา กับ อำเภอด่านขุนทด ณ หอประชุมโรงเรียหนองกราดวัฒนา

Comments