โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-แนะแนวการศึกษาต่อ

โพสต์10 ม.ค. 2561 18:44โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 10 ม.ค. 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วย นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาและทีมงานแนะแนวการศึกษาต่อของฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูนักเรียนออกแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ บริการโดยมีกิจกรรมนันทนาการและแจกของรางวัลพร้อมให้ความรู้กับนักเรียนในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา Comments