โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-ผอ. สพม.31 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

โพสต์6 พ.ย. 2561 20:14โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน หนองกราดวัฒนานำคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษา เขต31 และคณะที่ให้เกียรติเดินทางมาให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาในการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


Comments