โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตร

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:09โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำคณะครูร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนายสมชาย สุวรรณมาศ ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นจากสมาคมรองแห่งประเทศไทย นางสาวปิยรัตน์ จำปาเทศ นางสาววิภาวรรณ หยัดผู้ดี ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ระดับกลุ่มโรงเรียนและนายกฤตยา นิจจอหอ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเหรียญทองเขตพื้นที่การศึกษา

Comments