โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-สังเกตการเรียนการสอนของครูผู้สอน

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:48โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 8 มิ.ย. 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา พร้อมด้วยนายสมชาย สุวรรณมาศ นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เดินทางสังเกตการเรียนการสอนของครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และตรวจสอบความเรียบร้อยและบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนพร้อมมทั้งแนะนำความรู้สอบถามความพึ่งพอใจของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค 4.0 ณ โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

Comments