โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-อบรม LogBook

โพสต์10 ต.ค. 2561 05:34โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ" (Logbook, PLC) ณ ซีเบิร์ด จักราช โดยนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดอบรมในครั้งนี้ ทางโรงเรียนหนองกราดวัฒนากราบขอบพระคุณท่านผอ รร.พิมายวิทยา: ผอ.วุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ที่อนุเคราะห์คณะวิทยากรมืออาชีพ โรงเรียนพิมายวิทยา นำโดยท่านรองฯเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์ และทีมงาน

Comments