โรงเรียนหนองกราดวัฒนา-เยี่ยมชมและให้กำลังใจ

โพสต์12 ก.ย. 2564 01:40โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิโรจน์  ดวนสันเทียะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหองกราดวัฒนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา นครราชสีมา นำโดยนายกิตติ  บุญเชิดนำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการดำเนินงานของโรงเรียนหนองกราดวัฒฯา


Comments