โรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

โพสต์5 เม.ย. 2560 07:12โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 5 เมษายน 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะครูบุคลากรและคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทยและประเพณีสงกรานต์ให้กับบุคลากรของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความรัก ความเคารพ ความสามัคคี และความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และได้รับเกียรติจากนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา และคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เป็นประธานให้คณะครูโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้แสดงความเคารพด้วยการรดน้ำขอพร ก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2559

Comments