โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์20 มี.ค. 2560 07:52โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองกราดวัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก นางปริศนา เมียกขุนทด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำโดยท่านผู้อำนวยการดวงจิต สนิทกลางและท่านรองสมชาย สุวรรณมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา เข้าร่วมประชุมโดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
1. การดำเนินการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อขอรับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 
2. การขับเคลื้อนสถานศึกษาพอเพียง สู่ สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ สพม.31 ซึ่งได้รับเกียรติบัตรจากท่านผอ.สพม.31 ท่านกิตติ บุญเชิด ในการประชุมผู้บริหาร. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองคง 
3. การระดมทรัพยากร/ทอดผ้าป่า ช่วงสิงหาคม 2560 
4. โครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ
5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนหนองกราดวัฒนาขอขอบพระคุณท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา, กรรมการสถานศึกษา, ผู้บริหาร, ครูและบุคลากรของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาที่ทำให้การประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีทุกประการ


Comments