โรงเรียนหนองกราดวัฒนา รับการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์14 มี.ค. 2560 05:06โดยโรงเรียน หนองกราดวัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2560 นางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา นำคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) ซึ่งทางโรงเรียนหนองกราดวัฒนานำโดยนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนาได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ณ ห้องเกียรติยศ และได้นำเสนอผลผลิตและผลงานของโรงเรียนหนองกราดวัฒนาที่เกิดจากความสามารถของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองกราดวัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์และการบริหารงานของนางสาวดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกราดวัฒนา ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้กียรติและสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมการพัฒนาและเติบโตของโรงเรียนหนองกราดวัฒนา


Comments