โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นม.5

โพสต์23 ก.ย. 2562 20:11โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพ : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments