โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรม "บุญกุ้มข้าวใหญ่"

โพสต์7 มี.ค. 2561 00:11โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพข่าว : สิปปนนท์  สายสิน  เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments