โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมการเลือกตังประธานและคณะกรรมการนักเรียนปี2563

โพสต์13 ก.พ. 2563 19:46โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ภาพข่าวโดย : ครูสิปปนนท์  สานสิน
เผยแพร่ : ครูกิตติธัช  สืบสุนทร
Comments