โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานOpen House เปิดบ้านพิมานทอง

โพสต์13 ก.พ. 2563 20:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ภาพข่าวโดย : ครูสิปปนนท์  สานสิน
เผยแพร่ : ครูกิตติธัช  สืบสุนทร
Comments