โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3 ม.6 และปวช.3 ประจำปี2561

โพสต์8 มี.ค. 2561 20:51โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
   

ประมวลภาพข่าว : สิปปนนท์  สายสิน  เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments