โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.6

โพสต์5 ธ.ค. 2561 19:56โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments