โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โพสต์12 ก.พ. 2561 19:56โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ประมวลภาพ : สิปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments