โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า รัชการที่6

โพสต์5 ธ.ค. 2561 19:46โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments