โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.31

โพสต์5 ธ.ค. 2561 19:54โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

ประมวลภาพโดย : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments