โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560

โพสต์13 พ.ย. 2560 00:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม
ถ่ายภาพ : เฉลิมพงศ์  ผินงูเหลือม
ประมวลภาพข่าว : สิปปนนท์  สายสิน
เผยแพร่ : กิตติธัช  สืบสุนทร

Comments