โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมรับมอบห้องสมุดอาเซียน โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

โพสต์10 มี.ค. 2560 04:18โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมรับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบโดยคุณนัดดาเนตร ชื่นวณิช ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเจรจาการค้าระว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการมอบหนังสือความรู้อาเซียน โดย นายณรงศักดิ์ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า สื่อมัลติมีเดีย มอบโดย นางสาวสุดา เขมาทานต์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการที่มิใช่ภาษี สำนักการค้าสินค้า และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอห้วยแถลง, นายชาติตระการ ยอดสง่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31, นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ นายกเทศบาลอำเภอห้วยแถลง และผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอห้วยแถลง ร่วมพิธีมอบห้องสมุดอาเซียนในครั้งนี้ด้วย 
ภาพและเผยแพร่โดย : กิตติธัช  สืบสุนทร
Comments