โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ "โครงการ ผอ. พบเพื่อนครู" ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และคณะผู้ช่วย ออกเยี่ยมและนิเทศครูกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:42โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

Comments