โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:47โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

Comments