โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา - ดร.ดวงจิต สนิทกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ร่วมทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม แห่งใหม่

โพสต์29 มิ.ย. 2563 22:44โดยโรงเรียน ขามทะเลสอวิทยา

Comments