โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม - พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

โพสต์25 พ.ย. 2564 02:25โดยโรงเรียน มัธยมวชิราลงกรณ์วราราม

Comments