โรงเรียนเมืองคงเป็นเจ้าภาพในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 31 ครั้งที่ 3/2560

โพสต์17 มี.ค. 2560 07:13โดยโรงเรียน เมืองคง

              วันที่ 17 มีนาคม 2560   นายสุพล  เชื่อมพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง  พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเมืองคง   และได้รับเกียรติจากนายภัลลภ สิงห์ทอง นายอำเภอคง   นายสมชัย  ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองคง   

               ให้การต้อนรับนาย นายกิตติ บุญเชิด  ผู้อำนวยการเขตฯ สพม.31 และคณะผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 31 ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 31 ครั้งที่ 3/2560 ณ โรงเรียนเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมาComments