โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Google Apps และ DLIT

โพสต์5 เม.ย. 2560 20:27โดยโรงเรียน เมืองคง
       ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Google Apps for Education และ DLIT ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และ 2 ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนเมืองคง
        เพื่อให้ครูผู้สอนโรงเรียนเมืองคงสามารถใช้ Google Apps for Education และ DLIT ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครู และผู้เรียน เพื่อใช้เทคโนโลยี ICT เสริมการเรียนรู้สู่วิถีแห่งการเรียนรู้ในอนาคต และเพื่อเป็นการสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย


ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ หน้าจอ


Comments