โรงเรียนเมืองคงอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบการเรียน

โพสต์5 เม.ย. 2560 20:25โดยโรงเรียน เมืองคง
       วันที่ 3 เมษายน 2560 นายสุพล เชื่อมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง เป็นประธานในพิธี การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ ณ ห้องประชุมกุดรัง โรงเรียนเมืองคง 
       โดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองคง ผู้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM ศึกษา ซึ่งเป็นการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยเพื่อให้ครูผู้สอนของโรงเรียนเมืองคงสามารถออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ STEM ศึกษา และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้บูรณาการกับชีวิตประจำวัน ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืนในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มComments