โรงเรียนมหิศราธิบดีจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าอิสระ

โพสต์14 ก.พ. 2560 21:54โดยโรงเรียนมหิศราธิบดี สพม.31
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์   2560 โรงเรียนมหิศราธิบดีโดยฝ่ายวิชาการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าอิสระ  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนมหิศราธิบดี  โดยมีนายวินัย วิริยะประทีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิศราธิบดีเป็นประธานเปิดงาน ณ  อาคารอนุสรณ์ 36 ปี  โรงเรียนมหิศราธิบดี                                                                                                                   เวียงเพ็ชร .....ภาพ/รายงาน


Comments