โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตจัดอบรม ว.21

โพสต์24 ก.ย. 2562 23:02โดยโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต
21-22 กันยายน 2562 งานบุคคล กลุ่มอำนวยการและบริหารสินทรัพย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพืีอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21/2560 และการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (P.L.C) ณ ห้องศรีณรงค์ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
ดูภาพทั้งหมดคลิ๊กที่ Facebook : อำนวยการ รร.ปักธงชัยประชานิรมิต


Comments