โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้"

โพสต์13 พ.ย. 2560 00:08โดยโรงเรียน พิมายดำรงวิทยาคม
  10 พฤศจิกายน 2560  โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม โดยนายธนวัฒน์  สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยนักเรียน ม.ต้น ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ จ.สมุทราปราการ สำหรับ ม.ปลายเข้าชมพระมรุมาศและนิทรรศการฯ ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร

Comments