โรงเรียนพิมายวิทยา จัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔

โพสต์8 เม.ย. 2560 05:36โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
โรงเรียนพิมายวิทยาจัดการสอบแข่งขันนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑-๒  เมษายน  ๒๕๖๐ โดยมีนายสมาน  ชูมี รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานบริหารวิชาการได้พบปะพูดคุยชี้แจงกับนักเรียนก่อนแยกย้ายเข้าห้องสอบ
ภาพกิจกรรม

พัชรนันท์ / รายงาน


Comments