โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์16 ก.พ. 2560 01:11โดยโรงเรียน พิมายวิทยา
เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมรัฐสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา  จัดโดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Comments