โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

โพสต์8 เม.ย. 2560 02:45โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2560 03:28 ]
เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๐  โรงเรียนพิมายวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ  หอประชุมรัฐสมาคาร  โรงเรียนพิมายวิทยา  โดยมีนายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษานายดนัย ตั้งเจิดจ้าให้เกียรติร่วมพิธีดังกล่าว
พิธีมอบแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง  ช่วงแรกเป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  และช่วงที่ ๒ เป็นการมอบแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  พร้อมทั้งมีพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีที่สืบเนื่องมายาวนาน  และหลังจากเสร็จพิธีก็มีการเลี้ยงอำลาสถาบันโดยให้นักเรียนและครูได้ร่วมทานอาหารและร่วมร้องเพลง โดยมีคณะผู้บริหารได้ขึ้นร่วมร้องเพลงเพื่ออำลาอาลัยในครั้งนี้ด้วย 

พัชรนันท์  /  รายงาน
Comments