โรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมแข่งกันกีฬาเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่

โพสต์8 เม.ย. 2560 03:24โดยโรงเรียน พิมายวิทยา   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2560 02:44 ]
โรงเรียนพิมายวิทยานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๓๗ ประเภทยุวชนชาย และทีมยุวชนหญิง ณ สนามเปตองสุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี  โดยทีมยุวชนชาย มีทีมร่วมการแข่งขันจำนวน ๘๐ ทีม ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๓๒ ทีมยุวชนหญิง มีทีมแข่งขันจำนวน ๔๘ ทีมพิมายวิทยาเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย โดยมีคุณครูสุวิมล  พันธ์ุแสง ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา
ทีมยุวชนชายอายุไม่เกิน  ๑๕ ปี
๑.ด.ช.ศักรินทร์  เกตุทับ
๒.ด.ช.สมิต  เที่ยงเทพ
๓.ด.ช.สิทธิพล  ทะระ
๔.ด.ช.นันทวุฒิ  บุญกำเนิด
ทีมยุวชนหญิงอายุไม่เกิน ๑๕ ปี
๑.ด.ญ.รสิตา  กินบุญ
๒.ด.ญ.อภัทรชา  แก้วทะเล
๓.ด.ญ.ศตกมล  เลือดสงคราม
๔.ด.ญ.ธัญชนก  ทรงพระ
ภาพกิจกรรม
ขอบคุณภาพจากครูสุวิมล พันธุ์แสง
พัชรนันท์ / รายงาน

Comments